Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

εγγραφές

Οι εγγραφές άρχισαν!
Έκπτωση 20% στα δίδακτρα και
Χορήγηση υποτροφίας σε αριστούχο μαθητή
πληροφορίες στο 210 52 44 819   |   Πατησίων 29  , 3ος όροφος