Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Εγγραφές Μαρτίου

Εγγραφές από Τεταρτη μέχρι Κυριακη 2μμ - 7μμ,
με μειωμένα δίδακτρα κατα 20%!

Πληροφορίες στα 2105244819 και 6945895583 
(όλες τις ώρες απο Δευτέρα έως Κυριακη)